Il-President, il-Kumitat u l-membri kollha tal-Għaqda jiftakru f'dawn l-ex kollegi li marru jiltaqgħu mall-Mulej matul is-snin 2004 sa 2018. Il-Mulej jagħtihom il-mistrieh ta' dejjem.

Tony Vassallo li miet fit-8 ta' Novembru 2003 fl-eta' ta' 76 sena

Joseph Gilson li miet fit-8 ta' Jannar 2004 fl-eta' ta' 59 sena

Albert Desira li miet fil-15 t'April 2006 fl-eta' ta' 61 sena

Albert Balzan li miet fl-10 ta' Ġunju 2008 fl-eta' ta' 78 sena

Victor Attard li miet ________ 2008 fl-eta' ta' _____

Frank Baldacchino li miet fid-9 ta' Settembru 2008 fl-eta' ta' 43 sena

Mark Gialanze' li miet fl-14 t'April 2009 fl-eta' ta' 40 sena

Henry Tabone li miet fis-27 ta' Settembru 2009 fl-eta' ta' 74 sena

Joseph Caruana li miet _______ 2009 fl-eta' ta' ______

 

 

 

Paġna 2