Il-President, il-Kumitat u l-membri kollha tal-Għaqda jiftakru f'dawn l-ex kollegi li marru jiltaqgħu mall-Mulej matul is-snin 2004 sa 2018. Il-Mulej jagħtihom il-mistrieh ta' dejjem.

L. Zammit li miet _______ 2009 fl-eta' ta' _____

Lawrence (Larry) Zerafa Boffa li miet fil-25 ta' Frar 2009 fl-eta' ta' 77 sena

Carmelo Tabone li miet fid-29 ta' Marzu 2010 fl-eta' ta' ___

Joseph Pavia li miet fil-11 ta' Marzu 2010 fl-eta' ta' 73 sena

Wallace Tabone li miet fis-26 t'April 2010 fl-eta' ta' 77 sena

Rita Zahra li mietet fis-26 ta' Settembru 2010 fl-eta' ta' 81 sena

Francis Farrugia li miet fis-17 ta' Settembru 2010 fl-eta' ta' 63 sena

Lawrence Darmanin li miet fis-26 t'April 2011 fl-eta' ta' _____

 

 

 

Paġna 3 .......lura