Il-President, il-Kumitat u l-membri kollha tal-Għaqda jiftakru f'dawn l-ex kollegi li marru jiltaqgħu mall-Mulej matul is-snin 2019 u 2020. Il-Mulej jagħtihom il-mistrieh ta' dejjem.

Joseph Camilleri li miet fil-11 t'April 2019 fl-eta' ta' 68 sena

Paul Vella li miet fis-17 ta' Ġunju 2019 fl-eta' ta' 57 sena

Saviour Magro li miet fl-14 ta' Lulju 2019 fl-eta' ta' 94 sena

Joseph Spiteri li miet fis-16 ta' Awwissu 2019 fl-eta' ta' 63 sena

Peter G. Farrugia li miet fit-23 ta' Diċembru 2019 fl-eta' ta' __ sena

Eng. Andrew Ghigo li miet fit-28 ta' Diċembru 2019 fl-eta' ta' 57 sena

Arthur Bezzina li miet fis-07 ta' Jannar 2020 fl-eta' ta' __ sena

Nicholas Giordimaina li miet fi__ ta' Jannar 2020 fl-eta' ta' 73 sena

 

 

 

 

Paġna 2