Il-President, il-Kumitat u l-membri kollha tal-Għaqda jiftakru f'dawn l-ex kollegi li marru jiltaqgħu mall-Mulej matul is-snin 2019 u 2020. Il-Mulej jagħtihom il-mistrieh ta' dejjem.

Annunziato Vella li miet fit-13 ta' Jannar2020 fl-eta' ta' 67 sena

Henry Mifsud li miet fl-14 ta' Frar 2020 fl-eta' ta' 86 sena

Giovanna Piscopo li mietet fit-12 t'April 2020 fl-eta' ta' 74 sena

Joe Baldacchino (Iz-Znac) li miet fi-17 t'April 2020 fl-eta' ta' 83 sena

Geatano Zerafa li miet fl-20 ta' Mejju 2020 fl-eta' ta' 71 sena

Luciano Apap li miet fit-19 t'Awwissu 2020 fl-eta' ta' 78 sena

Louis Mallia li miet fl-14 ta' Ottubru 2020 fl-eta' ta' 55 sena

 

 

 

 

 

Paġna 3 .......lura