Il-President, il-Kumitat u l-membri kollha tal-Għaqda jiftakru f'dawn l-ex kollegi li marru jiltaqgħu mall-Mulej matul is-snin 2021 sa ___. Il-Mulej jagħtihom il-mistrieh ta' dejjem.

Maurice Mifsud Bonnici li miet fit-12 t'Awwissu 2021 fl-eta' ta' 95 sena

Liberata (Betty) Ellul li mietet fil-21 t'Awwissu 2021 fl-eta' ta' 81 sena

John (Ġoġo) Azzopardi li miet fil-25 t'Awwissu 2021 fl-eta' ta' ____ sena.

Joe Abela li miet fis-7 t'Ottubru 2021 fl-eta' ta' _______ sena

Raymond Falzon li miet fil-21 ta' Settembru 2021 fl-eta' ta' 54 sena

Edward Chetcuti li miet fi-19 t'Ottubru 2021 fl-eta' ta' 85 sena

Agustino Zammit li miet fil-22 t'Ottubru 2021 fl-eta' ta' 76 sena

Anthony Mule' Stagno li miet fil-11 ta' Novembru 2021 fl-eta' ta' 81 sena

Charlie Grima li miet fit-28 ta' Diċembru 2021 fl-eta' ta' ______

Raymond Vassallo li miet fid-29 ta' Diċembru 2021 fl-eta' ta' 64 sena

Joseph Bonello li miet fit-30 ta' Diċembru 2021 fl-eta' ta' 78 sena

 

 

Paġna 3. ........... Lura